Uživatelská příručka

Verze 1.0

Moto kamera DrivePro™ 20
1. Obsah balení

Balení motocyklové kamery DrivePro 20 obsahuje následující položky:

 • DrivePro 20
 • Držák kamery
 • Lepicí držák pro montáž kamery
 • 32GB karta microSD
 • Rychlý návod k instalaci
 • Napájecí kabel micro USB na USB Type-A

2. Systémové požadavky

Stolní počítač nebo notebook vybavený čtečkou karet microSD nebo adaptérem. Program pro nastavování moto kamery DrivePro Toolbox podporuje následující operační systémy:

 • Windows® 7
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
 • macOS 10.11 nebo novější

Systémové požadavky pro použití aplikace DrivePro na mobilních zařízení najdete na:

3. Začínáme

3-1 Přehled

① Tlačítko zapnutí/vypnutí ④ Optika ⑦ Port micro USB
② Indikátor LED ⑤ Slot na kartu microSD ⑧ Ochranné pouzdro
③ Mikrofon ⑥ Resetovací tlačítko ⑨ Otvor na šňůrku

3-2 Vložení paměťové karty microSD

K nahrávání záznamu je potřebná paměťová karta microSD. Prosíme používejte paměťové karty microSD s kapacitami 32 GB, 64 GB, 128 GB nebo 256 GB (Class 10 nebo vyšší).

 1. Otočte ochranné pouzdro naproti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
 2. Vložte paměťovou kartu microSD do příslušného slotu pro kartu.
 3. Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačením ji vyjměte ze slotu.

POZNÁMKA

 • Nové paměťové karty v DrivePro vždy před prvním použitím naformátujte. Formátování vymaže všechna data na paměťové kartě.
 • Ujistěte se, že velikost alokační jednotky karty microSD je 32 kB nebo větší; pokud ne, DrivePro nemusí správně fungovat.

VAROVÁNÍ

 • Nevyjímejte paměťovou kartu během vypínání, aby nedošlo k poškození paměťové karty a ztrátě zaznamenaných videí. DrivePro 20 může podporovat formát souborů FAT32 a exFAT, ale nikoli NTFS.

Následující tabulka ukazuje přibližný čas nahrávání videí v závislosti na kapacitě a rozlišení (jde pouze o informativní údaj):

Snímková frekvence \ Kapacita 32GB 64GB 128GB 256GB
Full HD 1080P 60 fps 2.5 h 5 h 10.5 h 22 h
Full HD 1080P 30 fps 3.5 h 7 h 14 h 29 h
HD 720P 60fps 5.5 h 11 h 21.5 h 45 h
HD 720P 30fps 8.5 h 17 h 34.5 h 70 h

3-3 Montáž DrivePro

POZNÁMKA

 • Povrch pro instalaci by měl být nejprve vyčištěn a vysušen, aby bylo možné pevně připevnit lepicí podložku 3M. Vyhněte se nerovným povrchům.
 • Počkejte alespoň 24 hodin, než držák přilne pevně k povrchu
 • Chcete-li držák oddělit od podložky, stiskněte držák a zatlačte jej dopředu.
 • Symbol šipky na držáku fotoaparátu by měl směřovat k objektivu.

3-4 Nabíjení

 1. Otočte ochranné pouzdro proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
 2. Připojte koncovku napájecího kabelu micro USB k zařízení a konec typu A ke zdroji napájení, notebooku či počítači nebo nabíjecímu zařízení s výstupem 5 V.
 3. LED světlo se během nabíjení rozsvítí oranžově a zhasne automaticky po úplném nabití.

3-5 Činnosti

Úkon Provedení Vibrace
Zapnutí/vypnutí moto kamery Dlouhý stisk zapínacího/vypínacího tlačítka na 3 s Krátká vibrace
Zapnutí/vypnutí Wi-Fi Stisk zapínacího/vypínacího tlačítka Krátká vibrace
Obnova do základního nastavení V záznamovém režimu dlouhý stisk zapínacího/vypínacího tlačítka na 10 s Dlouhá vibrace
Slabá baterie -- Dvojitá vibrace po 30 s
Chyba disku (zápisu na microSD kartu) -- Dvojitá vibrace každých
5 s a vypnutí moto kamery po 180 s

3-6 Indikátor LED

LED Status Popis
Red Bliká
Bliká rychle
Bliká dvakrát rychle v každém intervalu
Svítí
Nahrávání / aktualizace firmwaru
Nouzové nahrávání / formátování
Slabá baterie
Úsporný režim / chyba disku / chybné připojení k počítači
Blue Bliká Nahrávání a zapnuté Wi-Fi
Orange Svítí Nabíjení

VAROVÁNÍ

Pokud je moto kamera resetována do původního nastavení, budou všechny soubory smazány.

4. Nahrávání videí

4-1 Normální nahrávání

Ve výchozím nastavení je každou 1 minutu uložen jeden soubor záznamu videa. Chcete-li upravit délku záznamu, nahlédněte do části Nastavení v této příručce. Když je kamera DrivePro 20 plně nabitá, nahrávání v rozlišení 1080/60 fps může trvat 2,5 hodiny, zatímco nahrávání v rozlišení 1080/30 fps může trvat 3 hodiny. Skutečná doba záznamu se liší podle podmínek záznamu.

Pokud je kamera DrivePro 5 minut nečinná, aktivuje se úsporný režim. DrivePro se automaticky vypne po dalších 5 minutách.

POZNÁMKA

 • DrivePro 20 has loop recording function. The earliest videos will be overwritten by new footage.

4-2 Nouzové nahrávání

30 % úložného prostoru na paměťové kartě je vyhrazeno pro nouzové video soubory. Videosoubory zaznamenané v nouzovém režimu jsou chráněny před přepsáním.

Automatické nouzové nahrávání

Během záznamu videa DrivePro při detekci kolize automaticky aktivuje režim nouzového záznamu. Citlivost G-senzoru lze upravit nebo zakázat v nabídce Nastavení.

NOTE

 • Je-li citlivost G-senzoru nastavena na úroveň „Vysoká“ („High“), aktivuje se režim nouzového záznamu i při menších otřesech.
 • Pokud je citlivost G-senzoru nastavena na „Nízkou“ („Low“), režim nouzového záznamu aktivují pouze výrazné rázy.
 • V úsporném režimu je nahrávání vypnuto.

5. Použití aplikace DrivePro

5-1 Připojení k aplikaci DrivePro

Po stažení a nainstalování aplikace DrivePro z Google Play nebo App Store,

 1. Klepněte na Settings > Wi-Fi na vašem mobilním zařízení.
 2. Vyberte Wi-Fi síť DP 20 v seznamu SSID (heslo je 12345678).
 3. Klepněte na ikonu DrivePro na domovské stránce mobilního zařízení, abyste aplikaci spustili.
 4. Klikněte na níže uvedené odkazy pro podrobnější pokyny pro užívání aplikace.

5-2 Nastavení aplikace

V sekci Settings (Nastavení), můžete změnit nastavení videa a konfiguraci zařízení.

Video
Ikona Vlastnosti Funkce/volby

Rozlišení Nastavte rozlišení/kvalitu pro záznam videa.
1080P 60fps(FHD) (výchozí) / 1080P 30fps(FHD) / 720P 60fps(HD) / 720P 30 fps(HD)

Hodnota expozice Úpravou hodnoty kompenzace expozice zesvětlíte nebo ztmavíte obrazovku náhledu.
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 (výchozí) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0

Mikrofon Zapnete/vypnete mikrofon během nahrávání videa.
Mikrofon deaktivován / povolen. (výchozí)

Délka videa Nastavte délku záznamu pro každý zaznamenaný video soubor.
1 min (výchozí) / 3 min / 5 min.

Světelná frekvence Vyberte příslušnou frekvenci, aby se zabránilo blikání obrazu.
50Hz (výchozí) / 60Hz
Video značky
Ikona Vlastnosti Funkce/volby

Video značka Zobrazí aktuální čas zaznamenávaného videa.
Deaktivováno / povoleno (výchozí).

Datum / Časový formát Nastaví aktuální datum, čas a časové pásmo.
Zařízení
Ikona Vlastnosti Funkce/volby

G-Sensor Nastaví citlivost G-Senzoru.
Deaktivováno / nízká (výchozí) / střední / vysoká.

SSID Nastaví název sítě Wi-Fi.

Heslo Nastaví heslo sítě Wi-Fi.

Řízení spotřeby Aktivuje / deaktivuje režim úspory energie. Pokud po dobu 10 minut nejsou detekovány žádné vibrace, kamera se automaticky vypne.
Deaktivováno / povoleno (výchozí).

Potlačení hluku Sníží hluk větru, pokud zasáhne povrch mikrofonu.
Deaktivováno / povoleno (výchozí).
Systém
Ikona Vlastnosti Funkce/volby

Synchronizace času Synchronizuje systémový čas DrivePro s časem vašeho chytrého zařízení.

Kapacita paměti Zkontrolujte kapacitu karty microSD.

Formátování karty Formátuje paměťovou kartu microSD.

Upgrade firmwaru Udržujte svoji kameru DrivePro aktuální s nejnovější verzí staženou z webu Transcend. https://www.transcend-info.com/Support/service.

POZNÁMKA

 • Aktualizace firmwaru bude trvat přibližně 1–2 minuty. Během aktualizace nevypínejte DrivePro. Po dokončení upgradu se DrivePro automaticky restartuje.

VAROVÁNÍ

 • NIKDY v průběhu aktualizace firmwaru nevyjímejte napájecí kabel ani paměťovou kartu microSD. Pokud nelze DrivePro zapnout z důvodu selhání aktualizace firmwaru, kontaktujte technickou podporu společnosti Transcend.

6. Používání DrivePro Toolbox

 1. Stáhněte soubory z: https://www.transcend-info.com/Support/Software-180/
 2. Nainstalujte DrivePro Toolbox na váš počítač.

6-1 Rozhraní a ovládání Toolboxu

6-1-1 Rozhraní

6-1-2 Import souborů a kontrola snímků (A)

Když připojíte DrivePro k počítači se systémem Windows, DrivePro Toolbox se automaticky zeptá uživatele, zda má importovat videa do DrivePro.

① Klepněte na Import pro výběr video souborů, které chcete importovat; klepněte na Snapshots (momentky) pro otevření souborů s momentkami.
② Třídění videí podle datumu pořízení, buď od nejstarších k nejnovějším nebo od nejnovějších k nejstarším.
③ Zvolte Date (datum) k přehrání videí pořízených v tento den.
④ Zvolte Group (skupina) a videa budou seskupena podle datumu jejich pořízení.

6-1-3 Úprava videí, momentky a nástroje (B)

Video
Ikona Vlastnosti Popis

Momentka Zachytí a uloží momentku do videa.

Oříznutí Ořízne vaše video.

Zvuk Zapne / vypne zvuk.

Celá obrazovka Přehraje video v celoobrazovkovém režimu.

6-1-4 Oříznutí videa

Krok 1: Povolení režimu úpravy klipu

Krok 2: Vyberte začátek videoklipu

Krok 3: Zadejte konec videoklipu

Krok 4: Uložte videoklip

6-1-5 Nastavení předvoleb (C)

Klepněte na Preference (předvolby) pro změnu uložení videí / fotografií a nastavení jazyka.

6-2 Přenos souborů do počítače

Volba 1:

Vyjměte paměťovou kartu microSD z DrivePro a vložte do kompatibilní čtečky karet pro přenos souborů do počítače.

Volba 2:

 1. Vložte paměťovou kartu microSD do DrivePro.
 2. Zapojte malý konektor na kabelu USB do portu USB umístěného na pravé straně DrivePro.
 3. Zapojte velký konektor kabelu do dostupného portu USB v počítači. Po připojení k počítači DrivePro zobrazí komunikační obrazovku.

VAROVÁNÍ

 • DrivePro 20 obsahuje USB kabel.
 • Abyste předešli ztrátě dat, vždy při odpojování DrivePro od počítače dodržujte správné postupy pro odebrání paměťového zařízení z počítače.
 • Když je DrivePro připojeno k počítači, lze jej použít pouze k přenosu souborů. Další funkce DrivePro nejsou v současné době k dispozici. Chcete-li obnovit normální funkci, odpojte DrivePro od počítače.
 • NIKDY – pokud je DrivePro připojeno k vašemu počítači – nepoužívejte funkci „formátovat“ nebo „inicializovat disk“, i když k tomu budete vyzváni!

7. Odstraňování problémů

Pokud nastane problém s vaším DrivePro, zkontrolujte prosím níže uvedené pokyny před odesláním DrivePro do opravy. Pokud níže nemůžete najít ideální řešení vaší otázky, obraťte se na svého prodejce, servisní středisko nebo místní pobočku Transcend, kde vám poskytnou další pomoc. Můžete také navštívit webovou stránku Transcend, kde najdete často kladené dotazy a služby technické podpory (https://www.transcend-info.com/Support). Jakékoli problémy s hardwarem najdete v uživatelské příručce DrivePro.

Operační systém mého počítače nedokáže detekovat moje DrivePro

Prosíme zkontrolujte následující: 1. Je vaše DrivePro správně připojeno k USB portu? Pokud ne, odpojte jej a znovu připojte. Ujistěte se, že jsou oba konce kabelů USB správně připojeny, jak je uvedeno v uživatelské příručce. 2. Je váš DrivePro připojen ke klávesnici Mac? Pokud ano, zkuste jej zapojit přímo do dostupného portu USB na počítači Mac. 3. Jsou v počítači povoleny porty USB? Pokud ne, povolte je. Informace o tom, jak to provést najdete v uživatelské příručce vašeho počítače (nebo základní desky).

Žádné z tlačítek DrivePro nereaguje (to se projevuje jako zablokování / zpoždění / zastavení) Zkuste odpojit adaptér do cigaretového zapalovače z DrivePro a znovu jej k DrivePro znovu připojit.

8. Bezpečnostní opatření

Tyto pokyny pro použití a bezpečnost jsou DŮLEŽITÉ! Pečlivě je dodržujte, abyste zajistili svou vlastní osobní bezpečnost a pomohli chránit váš DrivePro před potenciálním poškozením.

1. Obecné použití

 • Kvůli vaší bezpečnosti nepoužívejte DrivePro ani aplikaci DrivePro během řízení.
 • Nevystavujte DrivePro extrémním teplotám.
 • Nepoužívejte DrivePro v prostředí se silným magnetickým polem nebo nadměrnými vibracemi.
 • Používejte pouze adaptér dodaný společností Transcend. Jiné napájecí adaptéry nemusejí být s DrivePro kompatibilní.

2. Místo montáže

 • Nikdy neumísťujte DrivePro tam, kde by řidiči bránilo ve výhledu.

3. Zálohování dat

 • Transcend NENESE žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat během provozu. Důrazně doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměťové karty na počítač nebo jiné paměťové médium.
 • Abyste zajistili vysokorychlostní přenos dat USB 2.0 při připojení DrivePro k počítači, zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován správný USB ovladač. Pokud si nejste jisti, jak to zkontrolovat, podívejte se do uživatelské příručky k počítači nebo základní desce, kde najdete informace o ovladači USB.

4. Hodnocení IP (Ingress Protection) 68

 • DrivePro 20 splňuje požadavky mezinárodního standardu IP68, kdy odolá prachu, špíně, stříkající vodě nebo vodní mlze. Jeho ochrana proti vniknutí pevných předmětů nebo kapalin ale neznamená nepřemožitelnost. Úroveň ochrany se může při používání zařízení snižovat. Na poškození způsobená kapalinou se nevztahuje záruka.
 • Neponořujte DrivePro 20 do vody ani jej nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí.
 • Nepoužívejte DrivePro 20 v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí, jako jsou lázně, sauna, pára nebo sprcha.
 • Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí kabel suchý.
 • Omezený záruční servis nezahrnuje nesprávné funkce nebo poškození způsobené nesprávným používáním.

VAROVÁNÍ

 • Pokud není ochranné pouzdro utaženo, DrivePro 20 není odolný vůči kapalinám.

9. Specifikace

DrivePro 20
Rozměry 90.2mm x 30mm x 30mm
Hmotnost 74g (2.6oz)
Propojovací rozhraní USB2.0
Podporované paměťové karty microSD, 32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB (Class 10 nebo vyšší)
Wi-Fi 802.11b/g/n
Objektiv F/2.8, 140° (diagonálně)
Video formáty MP4 (H.264: do 1920×1080 60 fps)
Rozlišení / snímková frekvence Full HD (1920 x 1080) 30/60fps
HD (1280 x 720) 30/60fps
Pracovní teplota -10°C (14°F) ~ 60°C (140°F)
Skladovací teplota -30°C(-22°F)~ 70°C (158°F)
Baterie Li-Polymer 1140 mAh (2,5 h)
Napájení 5 V= / 2 A
Krytí IP68
Certifikace CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC, EAC, RCM, UKCA
Záruka 2 roky
Poznámka

Kromě přiložené karty microSD doporučujeme k zajištění nejlepšího výkonu záznamu karty microSD společnosti Transcend High Endurance microSD nebo paměťové karty založené na MLC.
● Karta microSDHC s vysokou výdrží 32 GB / 64 GB (TS32GUSDHC10V / TS64GUSDXC10V)
● 64 GB/128 / 256 GB karta microSDXC 350 V s vysokou výdrží (TS64GUSD350V/TS128GUSD350V / TS256GUSD350V)

10. Legal Compliance

10-1 EU Compliance Statement

Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.transcend-info.com/eu_compliance

10-2 Recycling & Environmental Protection

Recycling the Product (WEEE): Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC: Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.Battery Disposal: Your product contains a built-in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health. For products with non-exchangeable built-in batteries: The removal of (or the attempt to remove) the battery invalidates the warranty. This procedure is only to be performed at the end of the product’s life.


CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.


10-3 Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation. This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5mm between the radiator and your body. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

10-4 Two-Year Limited Warranty

Please visit www.transcend-info.com/warranty to view the Transcend Warranty Policy. By using the product, you agree that you accept the terms of the Transcend Warranty Policy, which may be amended from time to time.

10-5 GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software pursuant to the license terms specified as below (“Licensed Software” defined as follows),

 1. GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 2. GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html ; and/or
 3. Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx

In accordance with the such license terms, if applicable: 1) the source code for the Licensed Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three (3) years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the Licensed Software under the terms of the above license terms or any later version; 3) the Licensed Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the Licensed Software is with you. Transcend does not provide any support for the Licensed Software. The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this manual conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

10-6 End-User License Agreement (EULA)

1. Generally. Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware (“Licensed Software”) pursuant to this End-User License Agreement (“Agreement”), whether provided separately or associated with a Transcend product (“Product”), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE. 2. License Grant. Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 3. Intellectual Property Rights. As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend. 4. License Limitations. Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software. 5. Copying. Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes. 6. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 7. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply. 8. Privacy. Transcend may collect, process and use your personal information and/or non-personal information through Firebase Analytics or otherwise. Learn more details about Transcend’s Privacy Policy: https://www.transcend-info.com/Legal/?no=1 ;Learn about what and why personal information and/or non-personal information would be collected when you use the Licensed Software: https://www.transcend-info.com/Legal/?no=18 9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement. 10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

10-7 Eurasian Conformity Mark (EAC)