คู่มือการใช้งาน

เวอร์ชัน 1.1

กล้องบันทึกภาพติดรถจักรยานยนต์

DrivePro 20
1. อุปกรณ์ภายในกล่อง

ภายในกล่องกล้อง DrivePro 20 ประกอบด้วย:

 • DrivePro 20
 • ตัวยึดกล้อง
 • ฐานยึดกล้องแบบเทปกาว
 • การ์ด microSD ขนาด 32GB
 • คู่มือการใช้งานเบี้องต้น
 • สาย micro USB to USB Type-A

2. โปรแกรมที่รองรับ

คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับตัวอ่านการ์ด microSD หรือ มีตัวแปลงขนาดการ์ด โปรแกรม DrivePro Toolbox ที่รองรับ:

 • Windows® 7
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
 • macOS 10.11 หรือใหม่กว่า

โปรแกรมที่รองรับสำหรับการใช้แอพ DrivePro บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต:

3. เริ่มต้นเรียนรู้

3-1 ส่วนประกอบของกล้อง

① ปุ่ม เปิด / ปิด ④ เลนส์ ⑦ ช่อง micro USB
② ไฟแสดงการทำงาน ⑤ องใส่การ์ด microSD ⑧ เคสป้องกัน
③ ไมโครโฟน ⑥ ปุ่มตั้งค่าเริ่มต้น ⑨ รูร้อยเชือก

3-2 การใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD

ใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ลงในกล้อง ก่อนเริ่มต้นบันทึกภาพ กรุณาใช้การ์ดหน่วยความจำ ขนาด 32, 64, 128, 256 หรือ 512 กิกะไบต์ (Class 10 ขึ้นไป)

 1. หมุนเคสป้องกันทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหลวม
 2. ใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ลงในช่องใส่การ์ด
 3. นำการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องโดยกดการ์ดลงในช่อง แล้วการ์ดจะยื่นออกมา

หมายเหตุ

 • ทำการฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้อง ก่อนการเริ่มต้นบันทึกภาพในครั้งแรก การฟอร์แมตการ์ดจะลบข้อมูลทั้งหมดบนการ์ดหน่วยความจำ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดหน่วยการจัดสรรของการ์ด microSD คือ 32KB หรือใหญ่กว่า มิฉะนั้น กล้องไดรฟ์โปรอาจทำงานไม่ถูกต้อง

คำเตือน

 • ห้ามนำการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่องในขณะเครื่องกำลังปิด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการ์ด และภาพที่ได้บันทึกไว้ กล้อง DrivePro 20 สามารถรองรับได้เฉพาะไฟล์ FAT32 และ exFAT แต่ไม่สามารถรองรับ NTFS ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้โดยประมาณ ตามความจุและความละเอียดของภาพ (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น):

เฟรมเรท \ ความจุการ์ด 32GB 64GB 128GB 256GB 512GB
Full HD 1080P 60 fps 2.5 ชม. 5 ชม. 10.5 ชม. 22 ชม. 40 ชม.
Full HD 1080P 30 fps 3.5 ชม. 7 ชม. 14 ชม. 29 ชม. 58 ชม.
HD 720P 60fps 5.5 ชม. 11 ชม. 21.5 ชม. 45 ชม. 88 ชม.
HD 720P 30fps 8.5 ชม. 17 ชม. 34.5 ชม. 70 ชม. 138 ชม.

3-3 การติดตั้งกล้องไดรฟ์โปร

หมายเหตุ

 • พื้นผิวที่ต้องการติดตั้งกล้องควรจะสะอาดและแห้ง เพื่อให้สามารถติดเทปกาว 3M ได้แน่น และควรหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่ไม่เรียบ
 • เผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้อุปกรณ์ยึดยึดติดกับพื้นผิวอย่างเหมาะสม
 • เพื่อแยกตัวยึดกล้องออกจากฐานยึด กดตัวยึดกล้องแล้วดันไปด้านหน้า
 • สัญลักษณ์ลูกศรบนตัวยึดกล้องควรชี้ไปทางเลนส์

3-4 การชาร์จไฟ

 1. หมุนเคสป้องกันทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหลวม
 2. เสียบปลายสาย micro USB เข้ากับกล้อง และปลายสาย Type-A ไปยังแหล่งจ่ายไฟ, คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ชาร์จไฟที่ปล่อยกระแสไฟ 5 โวลต์
 3. ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีส้มในขณะชาร์จไฟ และดับอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม

3-5 การใช้งาน

สถานะ การใช้งาน การสั่น
เปิด/ปิด กล้อง กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3 วินาที สั่นสั้น
เปิด/ปิด Wi-Fi กดปุ่ม เปิด/ปิด 1 ครั้ง สั่นสั้น
รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น ในโหมดบันทึกภาพ กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 10 วินาที สั่นยาว
แบตเตอรี่ต่ำ -- สั่น 2 ครั้ง ทุกๆ 30 วินาที
ดิสก์ผิดพลาด -- สั่น 2 ครั้ง ทุกๆ 5 วินาที และปิดเครื่องหลังจาก 180 วินาที

3-6 ไฟแสดงการทำงาน

LED สถานะ หมายถึง
สีแดง กระพริบ
กระพริบเร็วๆ
กระพริบเร็วๆ 2 ครั้ง เป็นช่วงๆ
ติดค้าง
กำลังบันทึกภาพ / อัพเกรดเฟิร์มแวร์
กำลังบันทึกภาพในโหมดฉุกเฉิน / กำลังฟอร์แมต
แบตเตอรี่ต่ำ
โหมดประหยัดพลังงาน / ดิสก์ผิดพลาด / กำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
สีฟ้า กระพริบ กำลังบันทึกภาพและเปิด Wi-Fi
สีส้ม ติดค้าง กำลังชาร์จไฟ

คำเตือน

ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบเมื่อกล้องถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

4. การบันทึกวิดีโอ

4-1 การบันทึกภาพปกติ

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์วิดีโอ 1 ไฟล์จะถูกจัดเก็บทุกๆ 1 นาที เพื่อปรับความยาวของไฟล์วิดีโอ กรุณาอ้างถึงหัวข้อ การตั้งค่า ในคู่มือนี้ เมื่อชาร์จเต็ม กล้อง DrivePro 20 สามารถบันทึกในโหมด 1080/60fps ได้นานถึง 2.5 ชม. ในโหมด 1080/30fps ได้นานถึง 3 ชม. ความยาวที่บันทึกได้จริงอาจแตกต่างตามเงื่อนไขในการบันทึกภาพ

มื่อกล้องไดรฟ์โปรไม่ได้ทำงานเป็นเวลา 5 นาที โหมดประหยัดพลังงานจะเริ่มทำงาน และกล้องไดรฟ์โปรจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปอีก 5 นาที

หมายเหตุ

 • DrivePro 20 has loop recording function. The earliest videos will be overwritten by new footage.

4-2 การบันทึกภาพในขณะฉุกเฉิน

กล้องไดรฟ์โปรสามารถเก็บสำรองข้อมูลในโหมดฉุกเฉินได้ถึง 30% ของความจุของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ ไฟล์วิดีโอที่ถูกบันทึกในโหมดฉุกเฉินจะถูกป้องกันไม่ให้ถูกเขียนทับ

การบันทึกภาพในขณะฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ

ขณะทำการบันทึกภาพ โหมดฉุกเฉินของกล้องไดรฟ์โปรจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบการชนหรือการกระแทก ความไวของ G-Sensor สามารถปรับหรือปิดการใช้งานได้ในเมนู การตั้งค่า

หมายเหตุ

 • หาก G-Sensor ถูกตั้งค่าไว้ที่ “High” แม้แต่การกระเทือนเล็กน้อย ก็อาจทำให้โหมดฉุกเฉินทำงานได้
 • หาก G-Sensor ถูกตั้งค่าไว้ที่ “Low” การกระเทือนที่มากจริงๆ ถึงจะทำให้โหมดฉุกเฉินทำงาน
 • ในโหมด ประหยัดพลังงาน การบันทึกภาพจะไม่ทำงาน

5. การใช้แอพ DrivePro

5-1 การเชื่อมต่อกับแอพ DrivePro

หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ DrivePro จาก Google Play หรือ App Store แล้ว

 1. แตะ Settings แล้วแตะ Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนของคุณ
 2. เลือกเครือข่าย Wi-Fi: DP 20 (รหัสผ่านคือ 12345678)
 3. แตะไอคอน DrivePro บนหน้าหลักของสมาร์ทโฟน เพื่อใช้แอพ
 4. คลิกลิงค์ด้านล่างสำหรับคำแนะนำในการเชื่อมต่อกับกล้องไดรฟ์โปรโดยละเอียด

5-2 การตั้งค่าแอพ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิดีโอและตั้งค่ากล้อง ในเมนูการตั้งค่า (Settings)

วิดีโอ
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน / ตัวเลือก

Resolution ตั้งค่าความละเอียดของภาพ/คุณภาพของภาพวิดีโอที่ต้องการบันทึก
1080P 60fps(FHD) (ค่าเริ่มต้น) / 1080P 30fps(FHD) / 720P 60fps(HD) / 720P 30 fps(HD)

Exposure Value ปรับขนาดของรูรับแสงเพื่อเพิ่มความสว่างหรือมืดของภาพ
+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 (ค่าเริ่มต้น) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0

Microphone เปิด/ปิด ไมโครโฟนในขณะบันทึกภาพวิดีโอ
Disable (ปิด) (ค่าเริ่มต้น) / Enable (เปิด)

Video Length ตั้งความยาวของไฟล์วิดีโอที่ต้องการบันทึก
1 นาที (ค่าเริ่มต้น) / 3 นาที / 5 นาที

Light Frequency เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเต้นของแสงไฟในภาพ
50Hz (ค่าเริ่มต้น) / 60Hz
บันทึกบนวิดีโอ
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน / ตัวเลือก

Video Stamp แสดงเวลาบนวิดีโอที่ถูกบันทึกภาพ
Disable (ปิด) / Enable (เปิด) (ค่าเริ่มต้น)

Date / Time Format ตั้งวันที่, เวลาปัจจุบัน, รูปแบบ และเขตแบ่งเวลา
ตัวกล้อง
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน / ตัวเลือก

G-Sensor ปรับค่าความไวของ G-Sensor
Disable (ปิด) / Low (ค่าเริ่มต้น) / Medium / High

SSID ตั้งชื่อ Wi-Fi

Password ตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi

Power Management เปิด/ปิด โหมดประหยัดพลังงาน หากตรวจไม่พบการสั่นภายใน 10 นาที กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ
Disable (ปิด) / Enable (เปิด) (ค่าเริ่มต้น)

Noise Cancellation ลดเสียงลม เมื่อลมตีกับผิวของไมโครโฟน
Disable (ปิด) / Enable (เปิด) (ค่าเริ่มต้น)
ระบบ
ไอคอน คุณสมบัติ ฟังก์ชัน / ตัวเลือก

Time Synchronized ตั้งเวลาระบบของกล้องไดรฟ์โปรให้เป็นเวลาเดียวกับสมาร์ทโฟน

Memory Capacity ตรวจสอบความจุของการ์ด microSD

Format Card ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ microSD

Restore Defaults ตั้งค่าต่างๆ ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

Firmware Version เพื่อทำให้กล้องไดร์ฟโปร มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด โดยดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ได้จากเว็บไซต์ของทรานส์เซนด์
https://www.transcend-info.com/Support/service

หมายเหตุ

 • การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะใช้เวลา 1-2 นาที กรุณาอย่าปิดกล้องไดรฟ์โปรในขณะกำลังอัพเกรด กล้องไดรฟ์โปรจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากการอัพเกรดเสร็จสมบูรณ์

คำเตือน

 • ห้าม ถอดสายไฟหรือการ์ดหน่วยความจำระหว่างอัพเกรดเฟิร์มแวร์ หากกล้องไดรฟ์โปรไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของทรานส์เซนด์เพื่อความช่วยเหลือทางเทคนิค

6. การใช้โปรแกรม DrivePro Toolbox

 1. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรมจาก https://www.transcend-info.com/Support/Software-180/
 2. ติดตั้งโปรแกรม DrivePro™ Toolbox บนคอมพิวเตอร์

6-1 อินเตอร์เฟซ Toolbox และการใช้งาน

6-1-1 อินเตอร์เฟซ

6-1-2 นำเข้าไฟล์และตรวจสอบภาพนิ่ง (A)

มื่อเชื่อมต่อกล้องไดรฟ์โปรกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โปรแกรม DrivePro Toolbox จะถามผู้ใช้โดยอัตโนมัติว่าต้องการนำเข้าไฟล์วิดีโอจากกล้องไดรฟ์โปรหรือไม่

① แตะ Import เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการนำเข้า แตะ Snapshots เพื่อเปิดไฟล์ภาพถ่าย
② จัดลำดับวิดีโอตามวันที่ที่บันทึก โดยเลือก จากเก่า ไป ใหม่ หรือ ใหม่ ไป เก่า
③ เลือก Date เพื่อแสดงวิดีโอที่บันทึกไว้ตามวันที่ต้องการ
④ เลือก Group วิดีโอจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่บันทึกภาพ

6-1-3 การแก้ไขวิดีโอ, ภาพถ่าย และเครื่องมือ (B)

วิดีโอ
ไอคอน คุณสมบัติ รายละเอียด

Snapshot จับภาพและจัดเก็บภาพถ่ายในวิดีโอ

Trim ตัดวิดีโอของคุณ

Sound เปิด/ปิด เสียง

Full Screen เล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

6-1-4 การตัดวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานโหมดคลิป

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดจุดเริ่มต้นของคลิปวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดจุดสิ้นสุดของคลิปวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 4: จัดเก็บคลิปวิดีโอ

6-1-5 การตั้งค่าสิ่งที่ชอบ (C)

แตะ Preference เพื่อเปลี่ยนเส้นทางจัดเก็บวิดีโอ/ภาพถ่ายและการตั้งค่าภาษา

6-2 การย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1:

นำการ์ดหน่วยความจำ microSD ออกจากกล้องไดรฟ์โปร และเสียบเข้าไปในตัวอ่านการ์ดหน่วยจำเพื่อโอนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 2:

 1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ลงในกล้องไดรฟ์โปร
 2. เสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้าที่ช่องต่อ USB ที่อยู่ทางด้านขวาของกล้อง
 3. เสียบปลายอีกด้านของสาย USB เข้าที่ช่อง USB บนคอมพิวเตอร์

คำเตือน

 • ภายในกล่องกล้อง DrivePro 20 มีสาย USB มาให้พร้อม
 • เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย กรุณาปฏิบัติตามวิธีการถอดกล้องไดรฟ์โปรจากคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
 • กล้องไดรฟ์โปร เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โอนย้ายไฟล์ได้เท่านั้น ฟังก์ชันอื่นๆ จะไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาถอดกล้องออกจากคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้งานได้ตามปกติ
 • ห้ามใช้ฟังก์ชัน “format” หรือ “initialize disk” เด็ดขาด ในขณะที่กล้องไดรฟ์โปร ถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะแนะนำให้ทำเช่นนั้น

7. การแก้ไขข้อขัดข้อง

หากกล้องไดรฟ์โปรมีปัญหา กรุณาตรวจสอบคำแนะนำตามรายการที่อยู่ด้านล่าง ก่อนส่งกล้องไดรฟ์โปรไปซ่อม หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหา กรุณาติดต่อร้านค้า ศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายทรานส์เซนด์ เพื่อขอความช่วยเหลือ คุณยังสามารถเข้าเว็บไซต์ของทรานส์เซนด์ เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยและบริการช่วยเหลือทางเทคนิค (https://www.transcend-info.com/Support) ในกรณีมีปัญหาที่ตัวเครื่อง กรุณาศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งานกล้องไดร์ฟโปร

ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถมองเห็นกล้องไดรฟ์โปรได้

กรุณาตรวจสอบต่อไปนี้: 1. กล้องไดรฟ์โปรเชื่อมต่อกับสาย USB แน่นหรือเปล่า? ถ้าไม่ ถอดออกแล้วเสียบใหม่อีกครั้ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าปลายทั้งสองด้านของสาย USB เชื่อมต่อแบบที่แสดงในคู่มือการใช้ 2. กล้องไดรฟ์โปรเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์แม็คหรือเปล่า? ถ้าใช่ ถอดออกแล้วย้ายไปเสียบบนช่อง USB ที่ว่างอยู่ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คโดยตรง 3. ช่อง USB ทำงานหรือเปล่า? ถ้าไม่ กรุณาศึกษาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ (หรือแผงวงจรหลัก) เพื่อแก้ไขให้ทำงาน

ปุ่มต่างๆ ของกล้องไดรฟ์โปรไม่ทำงาน ลองถอดสายไฟออกจากกล้องไดรฟ์โปร แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง

8. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานเหล่านี้ สำคัญมาก กรุณาปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกล้องไดรฟ์โปร

1. วิธีการใช้ทั่วไป

 • เพื่อความปลอดภัย อย่าปรับกล้องหรือใช้แอพ DrivePro™ ขณะขับรถ
 • หลีกเลี่ยงการวางกล้องไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
 • ห้ามใช้กล้องในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กรุนแรงหรือที่มีการสั่นสะเทือนมาก
 • ใช้เฉพาะสายไฟที่มากับกล้องไดรฟ์โปรเท่านั้น สายไฟอื่นอาจไม่สามารถทำงานกับกล้องไดรฟ์โปรได้

2. ตำแหน่งสำหรับติดตั้งกล้อง

 • อย่าติดตั้งกล้องไดรฟ์โปร บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

3. การสำรองข้อมูล

 • ทรานส์เซนด์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลในระหว่างการทำงาน เราขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือที่เก็บข้อมูลอื่นเสมอๆ
 • กรุณาตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งโปรแกรมไดรฟ์เวอร์ USB ที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนย้ายข้อมูลจากกล้องไดรฟ์โปรไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB 2.0 มีความเร็วสูงที่ควรจะเป็น หากคุณไม่ทราบวิธีการตรวจสอบ กรุณาศึกษาข้อมูลการใช้งานของคอมพิวเตอร์หรือแผงวงจรหลักสำหรับข้อมูลไดรฟ์เวอร์ USB

4. การจัดอันดับ IP (Ingress Protection) 68

 • DrivePro 20 ได้รับการรับรองโดยการจัดอันดับมาตรฐานนานาชาติ IP68 ทำให้สามารถทนต่อฝุ่น ความสกปรก น้ำกระเซ็น หรือ ละอองน้ำได้ การป้องกันต่อการแทรกซึมของของแข็งหรือของเหลวไม่ได้เป็นการถาวร ระดับการป้องกันอาจลดลงเมื่อกล้องผ่านการใช้งาน ความเสียหายอันเกิดจากของเหลวไม่รวมอยู่ในบริการรับประกัน
 • อย่าจุ่มกล้อง DrivePro 20 ในน้ำ หรือใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
 • อย่าใช้กล้อง DrivePro 20 ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณภูมิสูง, ความชื้นสูง เช่น สปา, ซาวน่า ห้องอบไอน้ำ หรือ ห้องอาบน้ำ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชาร์จแห้งก่อนที่จะชาร์จ
 • การทำงานผิดปกติหรือความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

คำเตือน

 • DrivePro 20 ไม่กันน้ำเมื่อเคสป้องกันไม่แน่น

9. รายละเอียดของกล้อง

DrivePro 20
ขนาด 90.2 มม. x 30 มม. x 30 มม.
น้ำหนัก 74 กรัม
อินเตอร์เฟซเชื่อมต่อ USB2.0
การ์ดหน่วยความจำ ที่รองรับ การ์ดหน่วยความจำ microSD, ขนาด 32GB-512GB (Class 10 ขึ้นไป)
Wi-Fi 802.11b/g/n
เลนส์ F/2.8, 140°
รูปแบบวิดีโอ MP4 (H.264: สูงสุดถึง 1920x1080 60fps)
ความละเอียดของภาพ / เฟรมเรท Full HD (1920 x 1080) 30/60fps
HD (1280 x 720) 30/60fps
อุณหภูมิที่ทำงานได้ -10°C (14°F) ~ 60°C (140°F)
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ -30°C(-22°F)~ 70°C (158°F)
แบตเตอรี่ ลิเธียมโพลิเมอร์ 1140mAh (2.5 ชม.)
แหล่งจ่ายไฟ กระแสไฟเข้า DC5V / 2A
การจัดอันดับ IP IP68
รับรองโดย CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC, EAC, RCM, UKCA
การรับประกัน 2 ปี
หมายเหตุ

นอกจากการ์ดหน่วยความจำที่มาพร้อมกับกล้อง เราขอแนะนำการ์ด High Endurance microSD หรือชนิด MLC ของทรานส์เซนด์ เพื่อประสิทธิภาพการบันทึกภาพที่ดีที่สุด:
High Endurance microSDHC card
High Endurance microSDXC 350V card

10. การปฎิบัติตามกฏหมาย

10-1 แถลงการณ์การปฎิบัติตามสหภาพยุโรป (EU Compliance Statement)

Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.transcend-info.com/eu_compliance

10-2 การนำกลับมาใช้อีก และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ที่เสียแล้วกลับมาใช้อีก: ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถถูกนำกลับมาใช้ได้อีก เมื่อคุณเห็นรูปถังขยะพร้อมเครื่องหมายกากบาทติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ นั่นหมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นถูกครอบคลุมด้วย European Directive 2002/96/EC: ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ของคุณรวมไปกับขยะอื่นๆ ในบ้าน กรุณาศึกษากฎเกี่ยวกับการแยกขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์การกำจัดแบตเตอรี่: ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้หลายครั้งในตัว ซึ่งครอบคลุมด้วย European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถถูกกำจัดรวมกับขยะอื่นๆ ในบ้านได้ กรุณาศึกษากฎเกี่ยวกับการแยกทิ้งแบตเตอรี่ การกำจัดแบตเตอรี่ที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ การถอดหรือความพยายามที่จะถอดแบตเตอรี่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หมดการรับประกัน แบตเตอรี่จะถูกถอดออกหลังจากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถถูกใช้งานได้แล้ว


ข้อควรระวัง มีความเสี่ยงของการระเบิด หากแบตเตอรี่ถูกเปลี่ยนด้วยชนิดที่ไม่ถูกต้อง ควรกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ


10-3 คำแถลงการณ์ของคณะกรรมการสื่อสารแห่งสหพันธรัฐ (Federal Communications Commission (FCC) Statement)

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation. This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5mm between the radiator and your body. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

10-4 การรับประกัน 2 ปี

กรุณาเยี่ยมชม www.transcend-info.com/warranty เพื่อทราบถึงนโยบายการรับประกันของทรานส์เซนด์ เมื่อคุณเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ เท่ากับคุณตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายการรับประกันของทรานส์เซนด์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

10-5 การเปิดเผยใบอนุญาตแก่สาธารณะทั่วไป (GNU General Public License (GPL) Disclosure)

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software pursuant to the license terms specified as below (“Licensed Software” defined as follows),

 1. GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 2. GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html ; and/or
 3. Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx

In accordance with the such license terms, if applicable: 1) the source code for the Licensed Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three (3) years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the Licensed Software under the terms of the above license terms or any later version; 3) the Licensed Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the Licensed Software is with you. Transcend does not provide any support for the Licensed Software. The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this manual conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

10-6 ข้อตกลงให้อนุญาตสำหรับผู้ใช้ (End-User License Agreement (EULA))

1. Generally. Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware (“Licensed Software”) pursuant to this End-User License Agreement (“Agreement”), whether provided separately or associated with a Transcend product (“Product”), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE. 2. License Grant. Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 3. Intellectual Property Rights. As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend. 4. License Limitations. Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software. 5. Copying. Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes. 6. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 7. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply. 8. Privacy. Transcend may collect, process and use your personal information and/or non-personal information through Firebase Analytics or otherwise. Learn more details about Transcend’s Privacy Policy: https://www.transcend-info.com/Legal/?no=1. Learn about what and why personal information and/or non-personal information would be collected when you use the Licensed Software: https://www.transcend-info.com/Legal/?no=18 9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement. 10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.

10-7 เครื่องหมายรับรองความสอดคล้องยูเรเซียน (Eurasian Conformity Mark (EAC))